Richtlijnen en Reglement(download)

 

 

Richtlijnen en Reglement vrije cross

 

Dit reglement is provisoir en kan nog worden aangepast!

 

 • De wedstrijdterreinen zijn gelegen op en rond de terreinen van ’t Hof van Pat , Zwartekobenstraat te 9052 Zwijnaarde .

 • Verkenning van parcours is mogelijk vanaf zaterdag 12/05/2017.

 • Deelnemers dienen zich tijdig aan te melden voor de bevestiging van hun deelname.

  • Inschrijving via de website: 15,00€

 

 • Elke deelnemer is strikt gehouden aan het tijdschema. De tijd begint te lopen vanaf het startuur vermeld op de startlijst, niet bij het overschrijden van de startlijn.
  Gelieve rekening te houden met volgende aanvangsuren:

  • 09h44 Start – Initiatiecross – Reeks 50/60

  • 10h52 Start – Vrije cross – Reeks 60

  • 14h00 Start – Vrije cross – Reeks 70/80

  • 17h14 Start – Vrije cross – Reeks 90/100

 • De ruiters trachten het parcours af te leggen in een opgegeven ideale tijd, passend bij de kunde en de conditie van hun paard. Paarden die uitputtingsverschijnselen vertonen kunnen door de hindernisrechters of jury uit het parcours gehaald worden en de combinatie wordt uitgesloten.

 • Overmatig slaan van het paard of agressief gedrag tov van het paard wordt bestraft met een uitsluiting.

 • Toelichting afstanden, snelheden en hindernissen:

  • Initiatiecross: afstand +/-1700m, ideale snelheid 400m/min, 18 hindernissen van 50/60cm

  • Vrije Cross reeks 60 : afstand +/-2500m, ideale snelheid 400m/min, 22 hindernissen van 60cm

  • Vrije Cross 80: afstand +/-2500m, ideale snelheid 420m/min, 22 hindernissen van 80cm

  • Vrije Cross 90: afstand +/-2600m, ideale snelheid van 450m/ min, 22 hindernissen van 90cm

 • Marge ideale tijd: 20 sec. (te vroeg binnen)
  Wie na de ideale tijd of meer dan 20 sec binnen de ideale tijd binnenkomt krijgt hiervoor strafpunten. Echter bij de reeks 60 cm worden geen strafpunten aangerekend indien de ideale tijd wordt overschreden, wel bij meer dan 20 sec binnen de ideale tijd.
  Strafpunten bij tijdsoverschrijding: 0,40/sec.

 • De laatste 200 meter vóór de aankomstlijn moet het paard in rechte lijn galopperen; zoniet worden er 4 strafpunten aangerekend.

 • Ruiters dienen voorrang te geven aan snellere achterliggende ruiters.

 • Het is een weigering als een paard halt houdt vóór een hindernis die het moet springen, ongeacht of de hindernis daarbij omvergeworpen of verplaatst wordt.
  Echter het halthouden vóór een verplichte doorgang of vóór een hindernis
  zonder achterwaarts te gaan onmiddellijk gevolgd door het springen uit stilstand wordt niet bestraft. Het opnieuw aanrijden na een stop is een weigering, Voor elke weigering worden strafpunten aangerekend.

 • Het niet springen van een hindernis betekent een uitsluiting

 • Een combinatie met meer dan 5 weigeringen over de ganse omloop wordt uitgesloten.

 • In geval van uitsluiting mag de cross mag wel uitgereden worden zonder andere deelnemers te hinderen, tenware dat er door de hindernisrechters of jury beslist wordt dat verder rijden voor deze combinatie een gevaar betekend voor zichzelf, zijn paard of andere combinaties.

 • Verdere bepalingen met betrekking tot strafpunten cross: (aantal weigeringen per hindernis)

  • Eerste weigering: 20 strafpunten

  • Tweede weigering: 20 strafpunten

  • Derde weigering: Uitsluiting

  • Val van ruiter en/of paard ten gevolgen van de sprong: uitsluiting

 • Een paard mag niet tweemaal in dezelfde editie dezelfde cross lopen.

 • Als een hindernis uit de omloop genomen wordt gedurende de wedstrijd dan zal het resultaat van de deelnemers, die strafpunten behaalden op deze hindernis, aangepast worden door het annuleren van de strafpunten.
  In de mate van het mogelijke zal in de onmiddellijke nabijheid van de geannuleerde hindernis een verplichte doorgang voorzien worden.
  Alle uitsluitingen en tijdstrafpunten die reeds behaald werden op andere hindernissen blijven in elk geval behouden.

 • Op straffe van uitsluiting dienen de ruiters de instructies van de hindernisrechters strikt op te volgen. Bij het kruisen van de openbare weg – beveiligd door seingevers – dienen zij tevens de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

 • Betwisting: In geval van betwisting is het alleen de jury, in samenspraak met de hindernisrechter, die beslist. Deze beslissing is onherroepelijk!

 • Door zijn deelname bevestigt de ruiter zijn akkoord met onderhavig reglement en ontslaat het Crosscomité ’t Hof van Pat vzw van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook.

 • Kledij ruiter: Veiligheidshelm en laarzen. Een bodyprotector is verplicht.